VINAPHONE - KẾT NỐI ĐÍCH THỰC
"Những người lười biếng sẽ không bao giờ biết rằng chỉ trong sự lao động mới có sự nghỉ ngơi." - Khuyết danh.
"Điều khôn ngoan nhất là phải luôn ghi nhớ rằng không thành công hay thất bại nào là cuối cùng." - Khuyết danh.

TÌNH TRẠNG NGHE LÉN ĐIỆN THOẠI VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH

Hiện nay, các hoạt động nghe lén, sao chép tin nhắn dữ liệu của thuê bao trong thời gian qua chủ yếu được thực hiện theo hai cách sau: ... Xem thêm