VINAPHONE - KẾT NỐI ĐÍCH THỰC
"Những người lười biếng sẽ không bao giờ biết rằng chỉ trong sự lao động mới có sự nghỉ ngơi." - Khuyết danh.
"Lời nói đẹp, đó là chi phí thấp nhất để thu lợi nhuận cao nhất." - Ngạn ngữ Anh