VINAPHONE - KẾT NỐI ĐÍCH THỰC

Chức năng nhiệm vụ

Phòng CSKH – Trung tâm Vinaphone 1 là đơn vị chủ trì triển khai và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện c&aac... Chi tiết
"Học vấn do người siêng năng đạt được, tài sản do người tinh tế sở hữu, quyền lợi do người dũng cảm nắm giữ, thiên đường do người lương thiện xây dựng." - Franklin (Mỹ)
"Nếu muốn thông minh, bạn hãy học hỏi hợp lý, cách nghe chăm chú, cách trả lời thông minh và nhừng nói khi không còn gì nói nữa." - G.Lafata

TÌNH TRẠNG NGHE LÉN ĐIỆN THOẠI VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH

Hiện nay, các hoạt động nghe lén, sao chép tin nhắn dữ liệu của thuê bao trong thời gian qua chủ yếu được thực hiện theo hai cách sau: ... Xem thêm