VINAPHONE - KẾT NỐI ĐÍCH THỰC
"Điều khôn ngoan nhất là phải luôn ghi nhớ rằng không thành công hay thất bại nào là cuối cùng." - Khuyết danh.
"Nếu muốn thông minh, bạn hãy học hỏi hợp lý, cách nghe chăm chú, cách trả lời thông minh và nhừng nói khi không còn gì nói nữa." - G.Lafata