VINAPHONE - KẾT NỐI ĐÍCH THỰC
"Nếu muốn thông minh, bạn hãy học hỏi hợp lý, cách nghe chăm chú, cách trả lời thông minh và nhừng nói khi không còn gì nói nữa." - G.Lafata
"Những người lười biếng sẽ không bao giờ biết rằng chỉ trong sự lao động mới có sự nghỉ ngơi." - Khuyết danh.

TÌNH TRẠNG NGHE LÉN ĐIỆN THOẠI VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH

Hiện nay, các hoạt động nghe lén, sao chép tin nhắn dữ liệu của thuê bao trong thời gian qua chủ yếu được thực hiện theo hai cách sau: ... Xem thêm